< terug naar Resultaten per thema

Op de pagina Resultaten per thema treft u een applicatie waarmee u zelf per gewenste gemeente of aankooplocatie voor alle onderdelen van het onderzoek figuren kunt samenstellen. Waar mogelijk en van toepassing worden uitkomsten vergeleken met 2011 (zie toelichting op cijfers 2011) en met een benchmarkgroep (een groep gemeenten/aankooplocaties van vergelijkbare omvang).

U vindt figuren over de volgende onderwerpen:

Bestedingen en Koopstromen

Winkelaanbod

Bezoekkenmerken & Waardering