De uitkomsten van het koopstromenonderzoek worden zowel binnen de overheid als binnen de profit sector veelvuldig gebruikt, bijvoorbeeld voor het opstellen of bijsturen van (toekomstig) detailhandelsbeleid of als input voor vestigingsbeleid. Afgestemd op de verschillende informatiebehoeften zijn de onderzoeksresultaten ook verwerkt en beschikbaar in diverse producten.

Vergelijking met 2011

Doordat de bestedingscijfers voor 2011 op basis van kengetallen van Detailhandel.info conform 2016 zijn herberekend, zijn de oude uitkomsten van 2011 (hoofdrapport en factsheets) niet meer actueel. Alle 2011-resultaten zijn met terugwerkende kracht bijgewerkt. Voor een vergelijking van 2016 met 2011 dient u gebruik te maken van gegevens uit het KSO2016.

Het hoofdrapport geeft informatie op hoofdlijnen en start met een samenvatting van de belangrijkste resultaten en bevat een beschouwing op de resultaten. De compacte factsheets bevatten kerngegevens van individuele gemeenten en aankooplocaties. Een interactieve applicatie maakt het mogelijk om zelf op gemeente- en aankooplocatieniveau uitkomsten te vergelijken met 2011 en te benchmarken. Ook komen hier aanvullende bijlagen, zoals onderzoeksmethode, begrippenlijst en vragenlijst te staan.

Het gebruiken van en verwijzen naar deze uitkomsten is uiteraard toegestaan (mits de bron duidelijk wordt vermeld).

Hoofdrapport

Het hoofdrapport presenteert de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Hierbij vormt het in beeld brengen van ruimtelijke verschuivingen in het koopgedrag van inwoners van de Randstad een belangrijk uitgangspunt. Naast veranderingen in de koopstromen kijken we in het hoofdrapport ook naar de ontwikkeling van het winkelaanbod, naar het economisch functioneren van de detailhandel en naar het consumentengedrag. Het rapport bevat een samenvatting van de belangrijkste resultaten en een beschouwing op de resultaten.

Factsheets

De factsheets bevatten voor gemeenten en aankooplocaties een analyse van de huidige koopstromen, een vergelijking van koopstromen door de tijd en een vergelijking met gemeenten van vergelijkbare omvang. Op de factsheets staan ook weblinks naar kaartbeelden. Naast winkelaanbod is eveneens een analyse van vervoermiddel en waardering van de winkelvoorzieningen (14 aspecten) opgenomen op de factsheet. Er is ook een aparte leeswijzer voor de factsheets.
De factsheets zijn te vinden door de gewenste gemeente of aankooplocatie te selecteren op de kaart.

Resultaten per thema

Op deze pagina treft u een applicatie waarmee u zelf per gewenste gemeente of aankooplocatie voor alle onderdelen van het onderzoek (ingedeeld naar 3 thema’s, te weten: Koopstromen, Winkelaanbod en Bezoekkenmerken) figuren kunt samenstellen. Waar mogelijk en van toepassing worden uitkomsten vergeleken met 2011 en met een benchmark (gemeente/aankooplocatie van vergelijkbare omvang).

Op een aparte pagina is het mogelijk om de figuren van twee verschillende gemeenten/aankooplocaties naast elkaar te bekijken.

Kaarten

De kaarten met toevloeiing en afvloeiing per gemeente en aankooplocatie zijn online benaderbaar via een dashboard. Indien gewenst kunnen de kaartbeelden opgeslagen worden als PDF of PNG-bestand.

Overige bijlagen

Aanvullende (achtergrond)informatie over het KSO2016: