Het is twee jaar geleden dat het Randstad Koopstromenonderzoek 2016 is uitgevoerd. De drie opdrachtgevende provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht hebben er voor gekozen om dit jaar wederom een koopstromenonderzoek uit te voeren. Net als in 2016 voert onderzoeksbureau I&O Research uit Enschede/Amsterdam het onderzoek uit in nauwe samenwerking met bureau DTNP uit Nijmegen.

Het onderzoek vormt een light-variant van het in 2016 uitgevoerde onderzoek. Dit wordt ingevuld door het hanteren van onder meer een kortere vragenlijst en een kleiner aantal enquĂȘtes in het basisonderzoek. In het KSO2018 ligt het accent vooral op het uitvoeren van een toets op veranderingen in de detailhandelsstructuur en actualisatie van (belangrijkste) aankooplocaties. Het veldwerk vindt plaats in de periode tussen de zomer- en herfstvakantie. De resultaten van het onderzoek worden eind 2018 bekend gemaakt op de website www.kso2018.nl.