Achtergrond

Om de feitelijke ontwikkelingen in de detailhandel scherper te kunnen volgen, hebben de Randstadprovincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht in nauwe samenwerking met gemeenten en regio’s in 2016 een nieuw Koopstromenonderzoek laten uitvoeren.

Net als in 2011, toen het vorige Randstad Koopstromenonderzoek plaatsvond, heeft I&O Research in samenwerking met DTNP in 2016 het onderzoek uitgevoerd.

Het onderzoek biedt op basis van consumentenenquêtering inzicht in de ontwikkeling in het koopgedrag in de Randstad. Doordat het onderzoek ook het winkelaanbod in de Randstad in beeld brengt, ontstaat inzicht in het economisch functioneren van ruim 300 aankooplocaties in de Randstad.


Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

De basis van het onderzoek vormt een grootschalig consumentenonderzoek onder inwoners van de Randstad en de ring van gemeenten er omheen. De enquête brengt de (ruimtelijke) kooporiëntatie alsmede het (meer kwalitatieve) koopgedrag van de bevolking in beeld.

Het onderzoek omvat de afname van ruim 100.000 online en telefonische enquêtes en brengt het koopgedrag van inwoners van de 134 Randstadgemeenten (en de Gelderse gemeente Nijkerk) in beeld.

Het onderzoek heeft niet alleen digitaal maar ook telefonisch plaatsgevonden. De telefonische enquêtering is uitgevoerd door medewerkers van I&O Research. Inwoners die zijn opgenomen in de steekproef hebben per post een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek ontvangen, met de mogelijkheid om via internet de enquête in te vullen met behulp van een in uitnodiging opgenomen inlogcode.

Wat gebeurt er met de gegevens? De antwoorden op onze vragen worden uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek. Daarnaast zijn onderzoeksgegevens direct losgekoppeld van persoonsgegevens zodat niemand kan zien wie welke antwoorden heeft gegeven.

Het veldwerk heeft plaatsgevonden in de periode eind augustus tot eind november 2016. De verzamelde onderzoeksgegevens zijn na verwerking en analyse gerapporteerd in factsheets voor gemeenten en (belangrijkste) aankooplocaties en in een integraal hoofdrapport.

Een uitgebreide toelichting op de onderzoeksmethode is hier te raadplegen.


Het onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied voor het Koopstromenonderzoek Randstad 2016 bestaat uit alle gemeenten in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, aangevuld met de gemeente Nijkerk. Om ook voor de aan de rand van het onderzoeksgebied gelegen gemeenten een volledig beeld te kunnen geven van de verzorgingspositie, is aanvullend veldwerk uitgevoerd in een ring van randgemeenten rondom het onderzoeksgebied.